Zac Aynsley นายแบบฟิตเนส จากผอมแห้งหุ่นก้าง เปลี่ยนแปลงตัวเองจนคนเหล็กยังชม

Zac Aynsley นายแบบฟิตเนส จากผอมแห้งหุ่นก้าง เปลี่ยนแปลงตัวเองจนคนเหล็กยังชม

เพราะเคยถูกแกล้ง Zac Aynsley นายแบบฟิตเนส เปลี่ยนแปลงตัวเอง
จากผอมหุ่นสุดแห้งจนฟิตเฟิร์ม ขนาดคนเหล็กอาร์โนลด์ยังเอ่ยปากชม