เด็กมัธยมจากเวลส์ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำลาย สถาปัตยกรรม จากศตวรรษที่ 16 ในอิตาลี

เด็กมัธยมจากเวลส์ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำลาย สถาปัตยกรรม จากศตวรรษที่ 16 ในอิตาลี

และเกือบทำให้พวกเค้าต้องติดคุกหัวโต เพราะเผลอไปทำลาย สถาปัตยกรรม เก่าแก่ในเมืองฟลอเรนซ์