น้ำทะเลในหมู่เกาะแฟโรเปลี่ยนเป็นสีแดงจากเลือดของ วาฬ นับร้อยตัวที่ถูกฆ่าตามประเพณี

น้ำทะเลในหมู่เกาะแฟโรเปลี่ยนเป็นสีแดงจากเลือดของ วาฬ นับร้อยตัวที่ถูกฆ่าตามประเพณี

เพราะนี่คือเทศกาลฆ่า วาฬ ประจำปี ของหมู่เกาะแฟโรอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งทำเป็นประเพณี