Walter Palmer เป็นใคร? หมอฟันล่าสัตว์ที่ถูกสาปส่งจากทั่วโลก

Walter Palmer เป็นใคร? หมอฟันล่าสัตว์ที่ถูกสาปส่งจากทั่วโลก

นายพรานในคราบหมอฟัน Walter Palmer เซซิล Cecil สิงโตป่าเพศผู้อายุ 13 ปี ซึ่งมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติฮวางเกประเทศซิมบับเว สาเหตุที่มันเป็นที่นิยมและรู้จักของคนอย่างมากหลายก็เพราะว่ามันเป็นเจ้าป่าที่ปรากฏตัวให้คนเห็นบ่อยครั้งและเป็นมิตรกับคน ซึ่งมันได้ถูกฆ่าอย่างโหดร้ายด้วยฝีมือของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นหมอ โดยเขาฆ่ามันเพียงเพราะว่าความสนุกเพียงเท่านั้น วันนี้ Men.MThai เราจะพาเพื่อนๆ…