โรคประหลาด ทำให้หนุ่มวัย 25 ต้องใช้ชีวิตอยู่ในร่างอายุ 12 มานานกว่า 18 ปี

โรคประหลาด ทำให้หนุ่มวัย 25 ต้องใช้ชีวิตอยู่ในร่างอายุ 12 มานานกว่า 18 ปี

ถือว่าเป็นโรคที่หายาก และทำลายชีวิตของหนุ่มคนนี้จริงๆ Fabry Disease โรคประหลาด ทำให้หนุ่มวัย 25 ต้องใช้ชีวิตอยู่ในร่างอายุ 12 มานานกว่า 18 ปี