ขาลง Tiger Woods ทั้งโดนจับและฉาวระดับนอนกับสาวไม่เลือกหน้ากว่า 121 คน

ขาลง Tiger Woods ทั้งโดนจับและฉาวระดับนอนกับสาวไม่เลือกหน้ากว่า 121 คน

นี่แหละพ่อปลาไหลที่แท้จริง วีรกรรมโหดระดับนี้เราคงต้องเรียกเขาว่าตัวพ่อแล้วแหละ ความฉาวของ Tiger Woods เคยนอนกับหญิงกว่า 121 คน โดยเมียไม่รู้