เหมือนโคตร!! บัตร American Express จากศิลปินคู่หูชาวฝรั่งเศส

เหมือนโคตร!! บัตร American Express จากศิลปินคู่หูชาวฝรั่งเศส

เรียกได้ว่าเห็นครั้งแรกนี่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นภาพวาดก็ดูจะเป็นบัตร American Express ธรรมดาทั่วไป แต่เจ้าบัตรชิ้นนี้เป็นผลงานของ Swindler & Swindler คู่หูศิลปินนักวาดภาพชาวฝรั่งเศส