PLAYBOY Bunny 2019 ทั้ง 9 สาวมาแล้ว เป็นใครบ้างมาดูกันเลย

PLAYBOY Bunny 2019 ทั้ง 9 สาวมาแล้ว เป็นใครบ้างมาดูกันเลย

เป็นธรรมเนียมปลายปีทุกครั้ง ที่ทาง Playboy Thailand จะจัดคัดเลือกสาวจากทั่วทุกทิศ เพื่อสรรหา PLAYBOY Bunny โดยครั้งนี้เราก็ไม่พลาดเหมือนเช่นเคย เก็บภาพบรรยากาศการคัดเลือก PLAYBOY Bunny 2019