โคตรพั้งค์!! ภาพของเหล่าชาว Skinhead ในประเทศอังกฤษช่วงปี 1980 ที่หาดูได้ยาก

โคตรพั้งค์!! ภาพของเหล่าชาว Skinhead ในประเทศอังกฤษช่วงปี 1980 ที่หาดูได้ยาก

นี่เป็นภาพการรวมตัวกันของเหล่า Skinhead เพื่อพบปะพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชนชั้นแรงงานในประเทศอังกฤษช่วงปี 1980 เป็นต้นมา