Onitsuka Tiger Central Embassy

Onitsuka Tiger Central Embassy

Onitsuka Tiger Central Embassy Onitsuka Tiger, แบรนด์แฟชั่นที่รู้จักกันดีในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1949โดยมี Mr. Kihachiro Onitsuka เป็นผู้ก่อตั้ง Onitsuka Tiger…

Onitsuka Tiger Tai-chi Kill Bill สีเหลือง

Onitsuka Tiger Tai-chi Kill Bill สีเหลือง

กองทัพเสือบุก  ช่วงซัมเมอร์ของประเทศไทย Onitsuka Tiger รองเท้าแบรนด์พรีเมี่ยมจากประเทศญี่ปุ่น สานต่อความฮอตในเมืองไทย โดยนำรองเท้าอย่างสี Yellow/Black รุ่น Tai-chi Kill Bill เป็นสีที่ Uma Thurman…