มิสเตอร์เกย์ เวิลด์ ไทยแลนด์ เวทีแห่งความเท่าเทียม เพศสภาพไม่ใช่ข้อจำกัดเรื่องคุณภาพของบุคคล

มิสเตอร์เกย์ เวิลด์ ไทยแลนด์ เวทีแห่งความเท่าเทียม เพศสภาพไม่ใช่ข้อจำกัดเรื่องคุณภาพของบุคคล

องค์กรบางกอกเรนโบว์ได้รับความไว้วางใจจากเวที Mr Gay world ซึ่งเป็นเวทีจัดประกวดที่ต่อเนื่องกันมา 7 ปี และมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมประกวดร่วม 30 ประเทศ