Vans X Mastermind Japan 2016 ซีรี่ย์ที่พร้อมจะกระชากเงินจากกระเป๋าคุณ

Vans X Mastermind Japan 2016 ซีรี่ย์ที่พร้อมจะกระชากเงินจากกระเป๋าคุณ

กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งสำหรับ Vans และ Mastermind Japan แบรนด์สตรีทแวร์ที่บ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างนี้ การทำงานร่วมกันในครั้งนี้มีทั้งเสื้อ และรองเท้า