กฎหมายประหลาด จะซื้อ ไวอากร้า ต้องให้ภรรยารับรองก่อน!!

กฎหมายประหลาด จะซื้อ ไวอากร้า ต้องให้ภรรยารับรองก่อน!!

กฎหมายประหลาดฉบับนี้ได้ถูกเสนอโดยท่านวุฒิสมาชิก Mary Lou Marzian จากพรรครีพับลิกัน แห่งรัฐ Kentucky เธอได้เสนอให้สภาแห่งรัฐนี้ ออกกฎหมายให้ผู้ชายในรัฐทุกคนที่สมรสแล้ว