สร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน

สร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน

เน้นต้นขาด้านใน         จุดนี้เป็นบริเวณหนึ่งที่นักเพาะกายส่วนใหญ่พบว่าเป็นจุดที่สร้างขึ้นได้ยาก  เพราะปัญหาที่พบคือ เวลาที่เราบริหารด้วยท่า LYING LEG CURL นั้น กล้ามเนื้อส่วนนี้ (ต้นขาด้านในตามที่เห็นเป็นแถบสีฟ้าในรูปข้างบนครับ  ซึ่งกล้ามส่วนนี้เรามองเห็นจากทางด้านหน้าร่างกายของเราก็จริง แต่ความจริงแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง…