Hamilton ฉลองครบรอบ 100 ปี นาฬิกาแห่งนักบินปล่อยรุ่นลิมิตเต็ดเพียง 1,918 เรือนทั่วโลก

Hamilton ฉลองครบรอบ 100 ปี นาฬิกาแห่งนักบินปล่อยรุ่นลิมิตเต็ดเพียง 1,918 เรือนทั่วโลก

และแน่นอนว่ายังคงมีความแม่นยำที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Hamilton ที่ภาคภูมิใจในการผู้ให้ความเที่ยงตรง