12 สถิติโลกที่ได้บันทึกลง Guinness World Records ที่แม้แต่ตัวคุณเองก็อาจทำได้เช่นกัน

12 สถิติโลกที่ได้บันทึกลง Guinness World Records ที่แม้แต่ตัวคุณเองก็อาจทำได้เช่นกัน

ถ้าคิดว่าการที่จะได้บันทึกสถิติโลกลงใน Guinness World Records เป็นเรื่องยาก และเป็นเรื่องของคนที่เก่งๆ เท่านั้นแล้วล่ะก็