รวมเทศกาลของกลุ่มคนคลั่งใคล้เรื่องเพศจากทั่วโลก

รวมเทศกาลของกลุ่มคนคลั่งใคล้เรื่องเพศจากทั่วโลก

ในโลกเราใบนี้มีเทศกาลแปลกๆ กระจายอยู่มากมาย ถ้าจะให้จำแนกออกมาเป็นหมวดหมู่คงสาธยายไม่หมด แต่ถ้าให้เลือกเทศกาลที่ทุกคนให้ความสนใจและมีความเป็นสากลในตัวเองจะต้องเป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ