ทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยเลือดของ วาฬ และ ปลาโลมา ตามประเพณีดั่งเดิมในหมู่เกาะแฟโร

ทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยเลือดของ วาฬ และ ปลาโลมา ตามประเพณีดั่งเดิมในหมู่เกาะแฟโร

เพราะนี่คือประเพณีล่า วาฬ และ ปลาโลมา ถูกต้องตามกฎหมายของชาวบ้านในเมืองทอร์ชาว์น หมู่เกาะแฟโร

น้ำทะเลในหมู่เกาะแฟโรเปลี่ยนเป็นสีแดงจากเลือดของ วาฬ นับร้อยตัวที่ถูกฆ่าตามประเพณี

น้ำทะเลในหมู่เกาะแฟโรเปลี่ยนเป็นสีแดงจากเลือดของ วาฬ นับร้อยตัวที่ถูกฆ่าตามประเพณี

เพราะนี่คือเทศกาลฆ่า วาฬ ประจำปี ของหมู่เกาะแฟโรอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งทำเป็นประเพณี