เถื่อน เท่ อลังการ! นักเลงรถบรรทุกญี่ปุ่นที่ถูกถ่ายทอดโดยช่างภาพ Todd Antony

เถื่อน เท่ อลังการ! นักเลงรถบรรทุกญี่ปุ่นที่ถูกถ่ายทอดโดยช่างภาพ Todd Antony

เป็นเวลามากกว่า 40 ปีที่รถบรรทุกญี่ปุ่นถูกตกแต่งเสมือนเป็นงานศิลปะชิ้นเอกที่วิ่งได้โดยการแต่งรถบรรทุกแนวนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า