Mazda CX-5 ลุยตลาดครอสโอเวอร์คอมแพคท์

Mazda CX-5 ลุยตลาดครอสโอเวอร์คอมแพคท์

ต้องยอมรับว่า Mazda คิดจะลุยตลาดครอสโอเวอร์คอมแพคท์มาตั้งแต่ปี 2004 อันเป็นช่วงที่ต้องเก็บข้อมูลทางการตลาดเพื่อดูแนวโน้มต่าง ๆ และเพิ่งเห็นความชัดเจนเมื่อปี 2007 Mazda ก็ออกรถต้นแบบ Hakaze Concept เพื่อสำรวจปฏิกริยาเบื้องต้น และเมื่อกระแสยอดขาย Nissan…