Converse Chuck Taylor All Star II ดีไซน์ใหม่ ครั้งแรกใน 98 ปี

Converse Chuck Taylor All Star II ดีไซน์ใหม่ ครั้งแรกใน 98 ปี

โฉมใหม่ในรอบ 98 ปี Converse Chuck Taylor All Star II ดีไซน์ใหม่ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาสู่อะไรที่ดีกว่า อะไรที่ตอบสนองกับความต้องการของคนเราได้มากกว่า เพราะว่าล่าสุด แบรนด์รองเท้าผ้าใบในตำนานอย่าง Converse…