The Terminal…!! คุณลุงชาวจีนใช้ชีวิตอยู่ใน สนามบิน ปักกิ่งมามาแล้วเกือบ 10 ปี

The Terminal…!! คุณลุงชาวจีนใช้ชีวิตอยู่ใน สนามบิน ปักกิ่งมามาแล้วเกือบ 10 ปี

ชายชาวจีนวัย 53 ปี ชื่อ Wei Jianguo อาศัยอยู่ใน สนามบิน นานาชาติปักกิ่งมาแล้วเกือบ 10 ปีด้วยกัน ซึ่งที่นี่เป็น