Tenga กับ ไวเบรเตอร์พัฒนาสมอง ฟินอย่างเดียวไม่พอ มันทำให้ฉลาดขึ้นด้วยแหละ

Tenga กับ ไวเบรเตอร์พัฒนาสมอง ฟินอย่างเดียวไม่พอ มันทำให้ฉลาดขึ้นด้วยแหละ

ใครว่าการช่วยตัวเองจะทำให้เราไม่ฉลาด ไม่จริงเลย เดี๋ยวนี้มันช่วยได้จริงๆ นะ Tenga กับ ไวเบรเตอร์ พัฒนาสมอง ฟินอย่างเดียวไม่พอ มันทำให้ฉลาดขึ้นด้วยแหละ