Time เลือก จอห์น วิญญู เป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ กล้าพูด+แสดงออก

Time เลือก จอห์น วิญญู เป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ กล้าพูด+แสดงออก

Timeเลือก จอห์น วิญญู เป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ กล้าพูด+แสดงออก Credit: Cedric-Arnold; TIME หลังจากที่ทาง Men.MThai เราเคยได้สัมภาษณ์พิเศษไปกับ จอห์น วิญญู ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความคิดของคนรุ่นใหม่กับโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิตัล…