มันฝรั่งทอดจาก St.Eriks โรงเบียร์ที่ประเทศสวีเดน 5 ชิ้น 2,000 บาท!!!

มันฝรั่งทอดจาก St.Eriks โรงเบียร์ที่ประเทศสวีเดน 5 ชิ้น 2,000 บาท!!!

มีใครเบื่อมันฝรั่งที่วางขายอยู่ทุกวันนี้มั้ย นี่เลย เราแนะนำมันฝรั่งระดับเทพจาก St.Eriks โรงเบียร์จากประเทศสวีเดน