การตลาดเจ๋ง โปรโมท Deadpool ด้วยการ โฟโต้บอมบ์หน้าปกหนัง แล้ววางขาย

การตลาดเจ๋ง โปรโมท Deadpool ด้วยการ โฟโต้บอมบ์หน้าปกหนัง แล้ววางขาย

จะมีผู้ใดเกรียนทะลุโลกได้เท่ากับ Deadpool อีกมั้ยเนี่ย ยอมใจความเกรียนจริง ๆ การตลาดเจ๋ง โปรโมท Deadpool ด้วยการ โฟโต้บอมบ์หน้าปกหนัง แล้ววางขาย