5 สาวคนดังที่มักจะโนบราให้ได้เห็นกันบ่อยๆ

5 สาวคนดังที่มักจะโนบราให้ได้เห็นกันบ่อยๆ

การที่ผู้หญิงโนบราเดินถนนในประเทศเรานั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ แต่สำหรับผู้หญิงฝั่งตะวันตกนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใด ก็ถึงขนาดที่มีการกำหนดวันโนบราประจำชาติ