Owndays ออกคอลเลคชั่นเเว่นตา Mobile Suit Gundam 4แบบฉลองวาระครบรอบ 40ปี

Owndays ออกคอลเลคชั่นเเว่นตา Mobile Suit Gundam 4แบบฉลองวาระครบรอบ 40ปี

ปี 2019นี้คือวาระครบรอบ 40ปี อนิเมะหุ่นยนต์โรบอต Mobile Suit Gundam เเละเพื่อเป็นการฉลองวาระสำคัญดังกล่าว เเว่นตา แบรนด์ Owndays จากญี่ปุ่นได้ออกคอลเลคชั่น เเว่นตา ในชื่อ “Collab…