ภาพเอ็กซเรย์ช่องท้องของพวกชอบเล่นพิเรนทร์ยัดสิ่งของเข้าไปทาง ประตูหลัง!!!

ภาพเอ็กซเรย์ช่องท้องของพวกชอบเล่นพิเรนทร์ยัดสิ่งของเข้าไปทาง ประตูหลัง!!!

ยังไงซะมันก็ต้องมีพวกที่ชอบเล่นพิเรนทร์ เอาสิ่งของแปลกๆ พิสดารยัดเข้าไปทาง ทวารหนัก ของตัวเอง ทั้งที่ตั้งใจ