Libertine-Libertine 2011 Fall/Winter Collection

Libertine-Libertine 2011 Fall/Winter Collection

Libertine-Libertine 2011 Fall/Winter     แรงบันดาลใจจากแสงสีเมืองกรุง และชายฝั่ง และประวัติศาสตร์แห่งทะเลเดนมาร์ค “Libertine-Libertine” ได้สร้างสรรค์ออกมาเป็นคอลเลคชั่นสำหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวในปี 2011 นี้ ซึ่งเสื้อผ้าผู้ชายในโทนสีส้ม, น้ำตาล และสีน้ำเงินที่เห็นนี้…