IconSpeak เสื้อยืดรูปไอคอน จะสื่อสารภาษาไม่จำเป็นชี้เอาอย่างเดียว

IconSpeak เสื้อยืดรูปไอคอน จะสื่อสารภาษาไม่จำเป็นชี้เอาอย่างเดียว

แจ่ม ไปต่างประเทศแล้วคุยกับชาวต่างชาติไม่รู้เรื่องจะไม่เป็นปัญหา
ด้วย IconSpeak เสื้อยืดรูปไอคอน อยากสื่ออะไรชี้เอาที่เสื้อรัวๆ