AIR  JORDAN 1 Sneaker ในตำนาน

AIR JORDAN 1 Sneaker ในตำนาน

AIR JORDAN 1 sneaker ในตำนาน ได้ผลิตและวางจำหน่าย ครั้งแรก ในปี ค.ศ 1984 ( 32ปีที่แล้วเอง) เชื่อว่าหลายคนยั่งคงเป็นวุ้นอยู่ เมื่อวันเวลาวันจะผ่านถึง 30 กว่าปีแล้ว AIR JORDAN 1 ก็ยังได้รับความนิยมอยู่จนปัจจุบัน