Dot Worker ดอตเวิร์คเกอร์ การสักแบบทีละจุดจนเกิดเป็นลวดลาย

Dot Worker ดอตเวิร์คเกอร์ การสักแบบทีละจุดจนเกิดเป็นลวดลาย

อีกหนึ่งงานสักที่สวยงามและกำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ ด้วยตัวงานที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ลวดลายมีลายละเอียดที่ซับซ้อน