ฝรั่งเศสวางแผน แจกไวอากร้า หวังให้ผู้คนปั่มปั๊มเพื่อเพิ่มจำนวนประชากร

ฝรั่งเศสวางแผน แจกไวอากร้า หวังให้ผู้คนปั่มปั๊มเพื่อเพิ่มจำนวนประชากร

เพราะว่าอัตราการเกิดต่ำจนน่าตกใจ จึงต้องหาทางกระตุ้นผู้คนมีเซ็กส์มากขึ้น ฝรั่งเศสวางแผน แจกไวอากร้า หวังให้ผู้ค้นปั่มปั๊มเพื่อเพิ่มจำนวนประชากร