อยากหายเหงา ให้ลงอ่าง !!

อยากหายเหงา ให้ลงอ่าง !!

อยากหายเหงา ให้ลงอ่าง !!   ภาพจาก smallideasbathroom.com   ไม่แปลกเลยที่คำว่า “อบอุ่น” จะสื่อได้ทั้งความหมายทางกายภาพและทางความรู้สึก เพราะนักวิจัยได้พบความสัมพันธ์ของการอาบน้ำอุ่นกับการคลายความเหงาในจิตใจ ทีมวิจัยจาก Yale University ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง…