การบริหารหลัง ภายหลังการทำกระสอบทราย

การบริหารหลัง ภายหลังการทำกระสอบทราย

การบริหารหลัง ภายหลังการทำกระสอบทราย     ในสถานการณ์อุทกภัยปี 2554 นี้ หลายๆ ท่านมีจิตอาสาทำกระสอบทราย ซึ่งการทำกระสอบทรายหรือยกกระสอบทรายเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกัน อาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้ จากการก้ม บิดหมุนลำตัว ซ้ำๆ ในท่าเดิม…