นายบอยจ๊อด จะพาเราไปสืบหาเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับ “พลังหิน”

นายบอยจ๊อด จะพาเราไปสืบหาเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับ “พลังหิน”

ในยุคปัจจุบันยังคงมีความเชื่อเก่าแก่สืบต่อกันมาอยู่อีกหนึ่งอย่างก็คือ ความเชื่อที่เกี่ยวกับ “พลังหิน” ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีเอี่ยวอยู่ในหลายๆด้านอย่างเช่นพลังการรักษาโรคพลังที่ส่งผลไปสู่ความมั่งคั่งพลังแห่งการป้องกันปกปักษ์รักษาตัวเป็นต้น และแน่นอนว่าเมื่อเรื่องราวเหล่านี้รู้ไปถึงหูของนายบอยจ๊อด นักสืบหน้าหนวดผู้นี้ เขาย่อมไม่รีรอที่จะไปค้นหาเรื่องราวของมัน พิพิธภัณฑ์หินแปลก สถานที่ๆ นายบอยจ๊อด จะพาเราไปทำความรู้จักกับหินต่างๆนั้นก็คือพิพิธภัณฑ์หินแปลกที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งการเดินทางนั้นก็ไม่ยากเพียงใช้ทางด่วนมาจากด่านแจ้งวัฒนะให้ลงทางออก “ปทุมธานีบางพูนรังสิต” เมื่อลงทางด่วนแล้วให้เลี้ยวซ้าย (ป้ายปทุมธานี) ขับไปอีกสัก…