5 ข้อที่จะทำให้เรารู้ว่า ข้อดีของหนุ่มท้วม คือสิ่งดีงามของโลก และสาวๆ ชอบมาก

5 ข้อที่จะทำให้เรารู้ว่า ข้อดีของหนุ่มท้วม คือสิ่งดีงามของโลก และสาวๆ ชอบมาก

หมดยุคหล่อเฟิร์มซิกแพ็กแล้วครับ ตอนนี้มันถึงเวลาของหนุ่มท้วมครองเมือง 5 ข้อดีของหนุ่มท้วม ที่ทำให้เรารู้ว่าท้วมสิ่งดีงามของโลก และสาวๆ ชอบมาก