Splash Down 2018 ไปมันกับปาร์ตี้สงกรานต์ 2018 ที่ถูกจัดขึ้นใจกลางกรุง

Splash Down 2018 ไปมันกับปาร์ตี้สงกรานต์ 2018 ที่ถูกจัดขึ้นใจกลางกรุง

เทศกาลงานสงกรานต์ประจำปี 2018 ที่ถูกจัดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานคร ในสถานที่รวมแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีอย่าง ทองหล่อ ภายใต้ชื่องานว่า Splash Down และภายใต้ คอนเซ็ปต์ UNKNOWN PROJECT