สัญญาณไฟ LED ติดชักโครก ให้ผู้ชายเราฉี่ที่มืดตอนดึกๆ ไม่เปิดไฟได้ไม่เลอะเทอะ

สัญญาณไฟ LED ติดชักโครก ให้ผู้ชายเราฉี่ที่มืดตอนดึกๆ ไม่เปิดไฟได้ไม่เลอะเทอะ

ปัญหาใกล้ตัวของผู้ชายเราจะหมดไป ตื่นมาฉี่ดึกๆ ไม่ต้องเปิดไฟแล้ว
สัญญาณไฟ LED ติดชักโครก ให้เราฉี่ในที่มืดได้ ไม่ต้องกลัวเลอะ