adidas ประกาศร่วมมือกับ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐ ประจำสถานีอวกาศนานาชาติ พัฒนานวัตกรรมอันไร้ขีดจำกัด

adidas ประกาศร่วมมือกับ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐ ประจำสถานีอวกาศนานาชาติ พัฒนานวัตกรรมอันไร้ขีดจำกัด

ด้วยความที่ทั้ง adidas และ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐ ประจำสถานีอวกาศนานาชาติ ต่างก็ถือเป็นผู้นำในด้านวิทยาการ