แบบนี้ก็มีด้วย บาร์เทนเดอร์สาว ลาออกจากงานเพื่อมาป้อนนมแฟน

แบบนี้ก็มีด้วย บาร์เทนเดอร์สาว ลาออกจากงานเพื่อมาป้อนนมแฟน

แบบนี้ก็มีด้วย โลกช่างอยู่ยาก บาร์เทนเดอร์สาวสละงานตัวเอง
ลาออกจากงานเพื่อมาป้อนนมแฟน ทุกๆ 2 ชั่วโมง ตลอดทั้งวัน