ป้องกัน 10 โรคร้าย ในช่วงฤดูฝน

ป้องกัน 10 โรคร้าย ในช่วงฤดูฝน

ป้องกัน 10 โรคร้าย ในช่วงฤดูฝน     ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมามากมาย เพราะฉะนั้น ถ้าใครไม่อยากเป็นโรค เราก็ควรดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของ…

โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายหน้าฝน

โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายหน้าฝน

ไข้เลือดออก คืออะไร ?   ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ปัจจุบันมีไวรัสเดงกี่ทั้งหมด 4 สายพันธุ์…