Vinyl & Toy สวรรค์บนดินของคนรักแผ่นเสียงและของเล่นวินเทจ

Vinyl & Toy สวรรค์บนดินของคนรักแผ่นเสียงและของเล่นวินเทจ

เคยมั้ย…เมื่อเราชอบในสิ่งสิ่งหนึ่งจนถอนตัวไม่ขึ้นและมันแปรเปลี่ยนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแบบไม่รู้ตัว เช่นเดียวกับ ร้านที่เรามาแนะนำกันคราวนี้ที่เกิดขึ้นมาจากความชอบแผ่นเสียง