ให้กำลังใจ..คุณป๋อง เบื้องหลังร้องไห้ ที่ต้องอ่านแถลงการณ์สำนักพระราชวัง

ให้กำลังใจ..คุณป๋อง เบื้องหลังร้องไห้ ที่ต้องอ่านแถลงการณ์สำนักพระราชวัง

คุณป๋อง ผู้ประกาศจากช่อง NBT ที่ต้องเจ็บปวดและยากยิ่งที่สุดในชีวิต เมื่ออ่านแถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับนี้ออกอากาศ