StockX เผยข้อมูล สนีกเกอร์ ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาด ช่วงควอเตอร์แรกของปี 2018

StockX เผยข้อมูล สนีกเกอร์ ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาด ช่วงควอเตอร์แรกของปี 2018

เผยข้อมูลที่น่าสนใจของตลาด สนีกเกอร์ หลังผ่านช่วงควอเตอร์แรกของปี 2018 (1 มกราคม – 31 มีนาคม) ซึ่งยิ่งนับ