รถบ้านแบบเข็น สำหรับคนเร่ร่อน ??

รถบ้านแบบเข็น สำหรับคนเร่ร่อน ??

Mobile Homeless Shelter รถบ้านแบบเข็น สำหรับคนเร่ร่อน ??   ชีวิตเมืองกรุง เราอาจจะเคยเห็นคนเร่ร่อน (Homeless) ที่ต้องอยู่ผ่านไปวันๆ ทำกิจวัตรประจำวันอย่างลำบาก เพราะขาดอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ คุณลุง…

พลิกชีวิตคนพิการด้วยรถเข็น DIY จากของใกล้ตัว

พลิกชีวิตคนพิการด้วยรถเข็น DIY จากของใกล้ตัว

พลิกชีวิตคนพิการด้วยรถเข็น DIY จากของใกล้ตัว     สำหรับประเทศด้อยพัฒนา ความพิการนอกจากจะนำมาซึ่งความลำบากในการดำรงชีวิตแล้ว การเข้าถึงอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมคุณภาพชีวิตของเขาก็ยากขึ้นเป็นทวีคุณ สาเหตุหลักก็สืบเนื่องมาจากราคาของอุปกรณ์เหล่านี้ เช่น รถเข็น ขาเทียม ฯลฯ มักมีราคาสูงมากเกินกว่าที่เขาจะสามารถซื้อหาได้ง่าย และนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สองนักออกแบบชาวสเปน…