Red Bull Mario กระทิงแดงลายมาริโอ จาก ดีไซน์เนอร์ชาวเปรู

Red Bull Mario กระทิงแดงลายมาริโอ จาก ดีไซน์เนอร์ชาวเปรู

Jhonatan Ayala เจ้าของผลงานที่จับคุณลุงหนวดมาริโอ มาลงในกระป๋องเครื่องดื่มพลังงาน Red Bull Mario เปรียบเหมือนในเกมมาริโอ เมื่อคุณลุงได้ไอเท็มจะได้รับพลังพิเศษขึ้นมาทันที แนวคิดใช้ได้เลยทีเดียวครับ