Gaute ความสำเร็จในวงการเครื่องหนังของคนไทย

Gaute ความสำเร็จในวงการเครื่องหนังของคนไทย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องหนังในปัจจุบันนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง และท่ามกลางแบรนด์เครื่องหนังที่กำเนิดใหม่มากมายยังมีแบรนด์ที่สามารถยืดหยัดในวงการเครื่องหนังของเมืองไทยมานานถึง 20 ปี อย่าง Gaute