ซากเมืองหลังสงคราม ภาพเปรียบเทียบก่อนหลังสงคราม จาก Syria

ซากเมืองหลังสงคราม ภาพเปรียบเทียบก่อนหลังสงคราม จาก Syria

ภาพชุดเพื่อตระหนักถึงพิษภัยจากสงคราม ว่ามันไม่เคยให้อะไรเราเลย
นอกจากความเสียหาย ภาพเปรียบเทียบก่อนหลังสงคราม ของ Syria